“Богалита машрумс център” ООД  е основана на 20/01/1994 г. с централен офис в гр. София

Дейност:

Изкупуване, преработка и експорт на диворастящи гъби и горски плодове

Продукция:

•  Диворастящи гъби (манатарка, пачи крак, челадинка, тръбенка, масловка и др. ) – пресни, замразени, сушени, в саламура
•  Горски плодове (малина, къпина, боровинка, шипка, трънка) – соло замразени, индустриално качество

Производствен капацитет:

Собствени производствени бази / разполагат с хладилен комплекс, сушилни, бланшор / :
•  Пловдив
•  Сливен
•  Ловеч

left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store