“Богалита машрумс център” ООД e разположена на територията на България.

Дейността на фирмата по изкупуване, преработка и експорт на диворастящи гъби и горски плодове е ориентирана предимно към западно - и централноевропейските пазари.