Прясна гъба манатарка

left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store
 

Замразена гъба манатарка - І-во качество половинки

Налични 2,5 МT

left to right: Cold Store left to right: Cold Store  
 

Замразена гъба манатарка - филийки

Налични 2,5 МT

left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store  
 

Замразена гъба манатарка - I-во качество

Налични 4 МT

left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store left to right: Cold Store
  За оферта, моля свържете се с Живко Галибардов - тел. +359 889 660 660